Garraioko bola zerbitzua orgetarako, bizikleta euskarriarentzat…

Trafic Combi Dokker Combi
 M.O.M. (Masa abiatutakoan): 1923  1280
 M.M.A. (Onargarria den Gehieneko Masa): 3020 1838
 M.M.C. (Talderako Baimendutako Gehieneko Masa): 5020 3101